Unit 2 Clothing (Write) Trang 18

     

Phần write phía dẫn bàn sinh hoạt cách viết một đoạn văn tranh biện và thực hành viết đoạn văn về học viên nên tuyệt mặc đồng phục xuất xắc thường phục để mang đến trường. Bài học kinh nghiệm là tiền đề để về sau viết những bài văn nhiều năm hơn. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập mang ý nghĩa tham khảo.


*

WRITE – UNIT 2: CLOTHING

This is how to lớn present one side of an argument. It is used to lớn persuade readers lớn believe or bởi vì something. An argument should have: (Đây là cách trình bày 1 chủ ý của một bên trong một bài bác tranh luận. Nó được thực hiện để thuyết phục bạn đọc tin hay làm 1 điểm gì đó. Một bài tranh luận phải có)

Organization (Cấu trúc)

Language (Ngôn ngữ)

Introduction (Giới thiệu)

lets the reader know the writer’s point of view (cho bạn đọc biết ý kiến của người viết)

My opinion is ...

Bạn đang xem: Unit 2 clothing (write) trang 18

I think ... (Ý kiến của tớ là ...

Tôi suy nghĩ ...)

Series of arguments (Chuỗi lý luận)

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible (trình bày hiệ tượng một biện pháp lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ ví như cần)

Firstly, ...

Secondly, ...

Finally....

Conclusion (Kết luận)

sums up the argument (Tổng hợp lại các lý lẽ)

Therefore. ...

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Gỡ Băng Ghi Âm Thanh Trực Tuyến Có Gì Đặc Biệt?

In conclusion. ...

a) Read the topic và Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ thể và dàn bài A. Tiếp đến đọc đoạn văn.)

Secondary school students should wear uniforms (Học sinh trung học phải mặc đồng phục)

Outline A

Wearing uniforms: (Dàn bài xích A)

encourages students khổng lồ be proud of their school because the uniforms bear their school’s name. (khích lệ học sinh tự hào về ngôi trường của họ bởi vì đồng phục có tên trường.)helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. (giúp đỡ học viên cảm thấy đồng đẳng về các phương diện, mặc dù họ có giàu tuyệt nghèo.)is practical. No need to think of what lớn wear every day. (là mang tính thực tiễn. Không cần thiết phải nghĩ xem đề xuất mặc gì từng ngày.)

Bài viết:

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school. Firstly, wearing uniforms encourages students lớn be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school"s name. Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor. Finally,wearing uniforms is practical. You don’t have lớn think of what to lớn wear every day. Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Dịch bài:

Tôi nghĩ với học viên trung học thì việc mặc đồng phục khi ở ngôi trường là yêu cầu thiết. Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học viên tự hào là học sinh của trường mình chính vì đồng phục sở hữu tên trường. Sản phẩm công nghệ hai, câu hỏi mặc đồng phục giúp sức học sinh cảm thấy đồng đẳng về hầu như phương diện, cho dù họ tất cả giàu tốt nghèo. Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính chất thực tiễn. Bạn không nhất thiết phải nghĩ xem nên mặc gì từng ngày. Bởi vì đó, học sinh ở các trường trung học bắt buộc mặc đồng phục.

b. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ các bạn hãy viết một quãng văn khoảng tầm 100 mang lại 150 từ. Mà lại lần này các bạn hãy ủng hộ cho chủ ý rằng học sinh trung học buộc phải mặc thường phục. Dàn bài xích B rất có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes (Học sinh trung học đề xuất mặc hay phục)

Outline B

Wearing casual elothes: (Mặc thường xuyên phụcJ

makes students feel comfortable. (làm học sinh cảm thấy thoải mái.)gives students freedom of choice (sizes, colors, và fashions, etc.). (giúp học viên tự bởi lựa lựa chọn (kích cỡ, màu sắc sắc, và phong cách, ...).makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes. (giúp học viên cảm thấy đầy niềm tin khi chúng ta mặc những cỗ quần áo yêu mến tới trường.)makes school more colorful and lively. (làm trường học tập đầy màu sắc và chân thật hơn.)

Bài viết:

I think it is desirable for secondary school students khổng lồ wear casual clothes when they are at school. Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to lớn wear uniforms that they bởi vì not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, & fashions of clothing they love. Và for the other, parents vì not worry about their clothes because their children can wear any clothing khổng lồ school as long as it is clean & tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. Và what’s more it makes the school more colorful và lively. In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Xem thêm: Các Loại Xe Đạp Điện Đẹp - +15 Xe Đạp Điện Tốt Nhất (2020)

Dịch bài:

Tôi suy nghĩ rằng câu hỏi mặc thường phục là mong ước của học sinh trung học khi chúng ta ở trường. Thứ nhất, mặc thường xuyên phục làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Họ không cảm thấy bị ràng buộc khoác đồng phục mà họ không thích. Điều thiết bị hai nữa là mặc thường phục cũng rất có thể cho học viên tự vì chưng lựa chọn. Họ rất có thể chọn kích thước, color sắc, cùng thời trang của quần áo mà họ yêu thích. Điều không giống nữa là phụ huynh không lo ngại về quần áo của họ chính vì con dòng của họ rất có thể mặc áo xống đến trường miễn là nó thật sạch sẽ và gọn gàng gàng. Có thể nói rằng đây là điều tỉ mỷ tích cực cho những người nghèo trong điều kiện kinh tế tài chính khó khăn hiện nay. Cuối cùng, mặc hay phục có thể làm cho học viên cảm thấy lạc quan khi chúng ta mặc quần áo yêu quý của họ. Điều đó tạo cho trường học trở cần đầy màu sắc và sinh động. Cuối cùng, theo tôi, toàn bộ các học viên trung học buộc phải mặc thường phục.