TIN HỌC 5

     
- Chọn bài -Bài 1: liên tiếp với câu lệnh lặpBài 2: thủ tục trong LogoBài 3: giấy tờ thủ tục trong hình ảnh sản phẩm (tiếp)Bài 4: quả đât hình học tập trong LogoBài 5: Viết chữ và làm cho tính vào LogoBài 6: thực hành tổng hợp

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Giải bài Tập Tin học tập 5 – bài xích 4: trái đất hình học tập trong biệu tượng công ty giúp HS giải bài tập, giúp cho những em ra đời và phạt triển năng lực sử dụng technology thông tin cùng truyền thông:

Bài 1 trang 115 SGK Tin học tập 5: Hãy đưa câu lệnh sau đây thành nhì thủ tục. Thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa giấy tờ thủ tục 1, vẽ nhành hoa tuyết.REPEAT 6 BK 50 RT 60>

*

trong câu lệnh trên, nhành hoa tuyết bao gồm 6 cánh, mỗi cánh bao gồm 6 đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Tin học 5Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Sách Ngữ Văn 9 Tập 1 Có Dàn Ý Chi Tiết

Hãy đổi khác các con số để bông tuyết có rất nhiều (ít) cánh hoa hơn, mỗi cánh có tương đối nhiều (ít) cụ thể hơn. Thêm câu lệnh để thay đổi màu sắc bút, nét bút.

Lời giải:

• thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8

End;

• giấy tờ thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 BK 50 RT 60>

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 5: Viết chương trình gồm một hoặc nhiều giấy tờ thủ tục để tạo nên các hình trang trí theo mẫu mã dưới đây:

*

Lời giải:

a) to vuong

REPEAT 4

REPEAT 4

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4

End

b) to tamgiac

repeat 3

end

to hinhb

setpensize<8 8>

setpencolor 1

repeat 5

setpensize <2 2>

setpencolor 7

repeat 5

end

c) to lớn bongtuyet

fd 100 bk 50


rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học 5: Viết giấy tờ thủ tục tạo hình tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này nhằm viết câu lệnh tạo cho một mẫu mã trang trí.

Xem thêm: Nêu Thành Phần Cấu Tạo Của Mô Thần Kinh, Hãy Nêu Thành Phần Cấu Tạo Cùa Mô Thần Kinh

To hinhtron

REPEAT 120

End

REPEAT 6

*

Lời giải:

– Kết quả:


*

Bài thực hành 2 trang 112 SGK Tin học 5: Viết thủ tục tạo đường tròn dưới đây. Sử dụng giấy tờ thủ tục này để viết giấy tờ thủ tục hinhhoc1 làm cho một mẫu mã trang trí.

*