TÍNH CẤP THIẾT TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Về tính cần yếu của đề tài
English translation:About/ Concerning/ Regarding Rationale of the Study
Entered by:This person is a qmc-hn.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a qmc-hn.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> nam Vo
Bạn đang xem: Tính thiết yếu tiếng anh là gì15:54 Sep 11, 2017
Vietnamese khổng lồ English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: về tính cấp thiết của đề tài
Em đã dịch dìm xét của gia sư hướng dẫn. Context: về tính chất cấp thiết của đề tài: đây là một đề tài...bla bla học tập viên sẽ chỉ rõ....
This person is a qmc-hn.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a qmc-hn.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo

Bạn sẽ xem: Tính cần phải có tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Tính cấp thiết tiếng anh là gì

*

Local time: 19:04
About/ Concerning/ Regarding Rationale of the Study
Explanation:Theo template thường thì của một bài/ lời khuyên nghiên cứ, các nội dung chủ yếu sẽ bao gồm: I- Introduction 1- Rationale of the Study (Why to vì chưng this research) 2- Significance of the Study (Who will benefit from findings of the study) 3- Research Questions II- Literature review III- Research Methods IV- Data Collection và Interpretation V- Conclusions & Recommendations Trong tiếng Việt, mặc dù sử dụng trường đoản cú "cấp thiết", nhưng mà xét văn cảnh là bình luận của giáo viên hướng dẫn, mình nghĩ áp dụng từ Rationale đã hợp lý. Mong muốn góp ý của bản thân hữu ích dành cho mình

*Xem thêm: Cách Hack Wifi Hàng Xóm Bằng Điện Thoại Android 2021, Cách Hack Wifi Nhà Hàng Xóm

*

4Regarding the urgency of the topicThis person is a qmc-hn.com Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a qmc-hn.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Slide Trong Powerpoint 2010, Cách Tự Chuyển Slide Trong Powerpoint

Summary of reference entries provided"Đề tài" ở đấy là "Chủ đề" tuyệt "Đề tài nghiên cứu"This person is a qmc-hn.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means lớn be a qmc-hn.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO