TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA AMINO AXIT

     

I. Amino Axit – Định nghĩa, Cấu tạo, danh pháp

1. Amino Axit là gì?

– Amino axit là là đều hợp chất hữu cơ tạp chức vào phân tử bao gồm chứa mặt khác 2 đội chức: team amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH).

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của amino axit

– bí quyết chung của amino axit:

*

⇒ Amino axit dễ dàng nhất là: H2N-COOH

2. Công thức cấu tạo của Amino axit

– vào phân tử amino axit, đội NH2 và team COOH hệ trọng với nhau tạo nên ion lưỡng cực. Vì vậy amino axit kết tinh tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực

– trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển 1 phần nhỏ thành dạng phân tử

*

3. Giải pháp gọi tên amino axit – danh pháp

a) Tên vắt thế:

Axit + địa điểm + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên cung cấp hệ thống:

 Axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic

H2N–5–COOH : axit ε-aminocaproic

H2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) tên thông thường:

– các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường.

Xem thêm: Hạnh Phúc Không Ở Đâu Xa - Mà Ở Ngay Trong Từng Khoảnh Khắc Của Cuộc Sống!

Ví dụ: NH2-CH2-COOH : Axit aminoaxetic tên thường là glixin giỏi glicocol)

CH3-CH(NH2)-COOH : Axit aminopropionic (alanin)

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit α-aminoglutaric (axit glutamic)

(CH3)2CHCH(NH2)COOH : Axit α-aminoisovaleric (valin)

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH : Axit α,ε-điaminocaproic (Lysin)

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit α-amino-β (p-hidroxiphenyl) propanoic (tyrosin)

II. đặc điểm vật lí của Amino Axit

– chất rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị khá ngọt.

– nhiệt độ nóng tan cao, dễ dàng tan trong nước vị amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:

*

IV. Điều chế và ứng dụng của Amino Axit

1. Phương pháp điều chế Amino axit

– Thủy phân protit:

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

2. Ứng dụng của Amino axit

– Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α – amino axit) là đại lý để kiến làm cho các nhiều loại protein của khung hình sống.

– một số amino axit được dùng thông dụng trong đời sống như muối bột mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức nạp năng lượng (gọi là mì chủ yếu hay bột ngọt); axit glutamic là thuốc cung cấp thần kinh, methionin là thuốc ngã gan.

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Chí Khí Anh Hùng Ngữ Văn 10 Đầy Đủ, Chính Xác

– Axit 6-amino hexanoic với 7-amino heptanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6 và nilon-7.