BÀI TOÁN TÍNH CHIỀU DÀI, CHIỀU RỘNG, DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

     

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông với hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành cùng hình thang cân.

Bạn đang xem: Bài toán tính chiều dài, chiều rộng, diện tích hình chữ nhật

Vậy công thức tính diện tích s hình chữ nhật là gì? Mời chúng ta cùng qmc-hn.com theo dõi bài viết dưới trên đây nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Có bốn góc A, B, C, D bằng 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành, hình thang cân

2. đặc điểm hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành với hình thang cân

- trong hình chữ nhật, nhị đường chéo bằng nhau và giảm nhau trên trung điểm của mỗi đường.


- Hình chữ nhật có các cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau.

3. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

- Tứ giác có cha góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Biện pháp tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng. Theo đó, công thức tính diện tích s hình chữ nhật đã như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích s hình chữ nhật.a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Xem thêm: Tìm Số: Trò Chơi Tìm Số Cho Bé, Tìm Số: Trò Chơi Thú Vị Cho Trẻ 5 Tuổi

*Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích s là 360m2 với chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: phương pháp này vận dụng mối đối sánh tương quan giữa hai phương pháp tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc hàng số và loại trừ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cùng lại cân xứng nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bằng 40m.

5. Bài xích tập diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bởi 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bởi 14cm. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài và chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 7cm, chiều lâu năm gấp cha lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật có tỉ số thân hai cạnh của chính nó là 2/3 cùng chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Bà Bầu Bị Cồn Cào Ruột - Bụng Nóng Cồn Cào Khi Mang Thai Phải Làm Sao

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng cùng gấp chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới bao gồm chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.