ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 TẤT CẢ CÁC VÒNG CÓ ĐÁP ÁN

     

Trong cỗ đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 mang đến cho các em học viên học tiếng Anh lớp 4 mọi tài liệu học tập tiếng Anh thú vị. Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 1 thuộc bộ tài liệuđề thi tiếng Anh lớp 4mà qmc-hn.com giữ hộ tới chúng ta và những em học viên lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 tất cả các vòng có đáp án


Bộ đề thi toán giờ Anh lớp 4 vòng 1 để giúp đỡ các em bao hàm bước mở màn cho quy trình học toán giờ Anh của mình. Vòng 1 trong bộ đề thi toán tiếng Anh sẽ giúp đỡ các em có được những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất, phần đông dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 4 bắt đầu và đơn giản dễ dàng hơn so với phần đông vòng sau.

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 4 Vòng 1

Trong cỗ đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 4 Vòng 1 này Alokidd gửi tới các em cỗ đề năm học mới nhất 2015-2016. Học tập tiếng Anh cho trẻ nhỏ lớp 4 với số đông tài liệu đề thi tiếng Anh sẽ giúp các em học tiếng Anh cũng giống như có thêm kỹ năng và kiến thức toán xuất sắc hơn.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1:

How many days are there in September?

Answer: There are .............. Days.

Question 2:

Find x such that x : 5 = 1537

Answer: x = ..........

Question 3:

Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven days?

Answer: ......... Days.

Question 4:

The area of the following rectangle is ............ Cm2.

*

Question 5:

The perimeter of the following square is .................cm.

*

Question 6:

Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ...........

Question 7:

Bella goes to the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the table below)

*

How many monkeys và birds are there?

Answer: ...........

Question 8:

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ..........

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Chiếc Lá Cuối Cùng Ngắn Nhất, Tóm Tắt Văn Bản Chiếc Lá Cuối Cùng

Question 9:

How many right angles are there?

*

Answer: There are ............ Right angles.

Question 10:

There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags?

*

Answer: There are ............. Strawberries in 9 bags.

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1:

Calculate: 6723 - 2195 = .........

A. 4258

B. 4285

C. 4528

D. 4582

Question 2:

Emma is 14 years old. Her sister's age is 11 years more than her age. How old is Emma's sister?

Answer: Emma's sister is ............. Years old.

A. 25

B. 23

C. 13

D. 15

Question 3:

What time does the clock show?

*

A. 2 : 50

B. 2 : 10

C. 10 : 20

D. 10 : 10

Question 4:

Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?

A. 10:00 a.m

B. 16:00

C. 6:00 p.m

D. 14:00

Question 5:

Which number can replace the question mark?

400 x ? + 800 = 2000

A. 3

B. 6

C. 30

D. 60

Question 6:

Find the value of x such that x + 1606 = 2357.

Answer: x = .........

A. 751

B. 715

C. 716

D. 761

Question 7:

Today is Thursday, December 17.

Which day of the week is the day before yesterday?

A. Wednesday

B. Tuesday

C. Friday

D. Saturday

Question 8:

Two numbers have the sản phẩm of 9315. If the sản phẩm is five times as same as the greater number. The smaller number is ..........

A. 1863

B. 4

C. 1763

D. 5

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Xem thêm: Meme Anh Bạn À Anh Có Thể Cho Tôi, Anh Bạn À ( 18+ )

Question 1: 30

Question 2: 7685

Question 3: 105

Question 4: 135

Question 5: 492

Question 6: 67346

Question 7: 539

Question 8: 9876

Question 9: 5

Question 10: 72

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C. 4528

Question 2: A. 25

Question 3: D. 10 : 10

Question 4: A. 10:00 a.m

Question 5: A. 3

Question 6: A. 751

Question 7: B. Tuesday

Question 8: D. 5

Học giờ đồng hồ Anh lớp 4 với đầy đủ dạng đề thi giờ Anh sẽ giúp các em vừa học thêm những kỹ năng mới, vừa ôn luyện những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cũ. Học giờ đồng hồ Anh trẻ em em nói bình thường và học tập tiếng Anh lớp 4 thích hợp tại qmc-hn.com để giúp đỡ các em tất cả thêm những nguồn tài liệu học tiếng Anh hơn cùng những phương pháp học tiếng Anh cân xứng hơn.