Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ Trang 55

     
*

*

Soạn văn lớp 6: từ khá nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghia của từ

Từ những nghĩa

Câu 1 (trang 55 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Đọc bài xích thơ.

Bạn đang xem: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ trang 55

Câu 2 (trang 55 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa của tự chân theo từ bỏ điển:

- (1): phần tử dưới thuộc của cơ thể người hoặc hễ vật dùng làm đi cùng đứng.

- (2): Phần dưới cùng, phần cội của một vật.

- (3): phần tử của 1 vật dùng làm đỡ vật dụng ấy đứng tức thì được cùng bề mặt phẳng.

- (4): Địa vị, chức vị của một người. (...)

- (5): Âm ngày tiết trong câu thơ ở ngôn từ phương Tây

Câu 3 (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Một số từ không giống cũng có nhiều nghĩa như từ chân:

Ví dụ trường đoản cú đồng:

(1) Ruộng đồng

(2) Đồng (kim loại)

(3) ngàn đồng (đơn vị tiền tệ)

(4) Đồng lòng

Câu 4 (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Một số từ chỉ có một nghĩa như: Thận, gan, com-pa, ca-mê-ra, ...

Hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Câu 1 (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Mối tương tác giữa những nghĩa của trường đoản cú chân: toàn bộ đều dựa trên nghĩa gốc là phần tử dưới thuộc của cơ thể người hoặc cồn vật dùng để đi, đứng.

Câu 2 (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Một trường đoản cú thường được dùng với một nghĩa trong một câu ráng thể. Tuy nhiên trong một số trong những văn bản nghệ thuật, một trường đoản cú vẫn có thể được dùng với tương đối nhiều nghĩa.

Xem thêm: Diện Tích Xung Quanh Mặt Cầu, Công Thức Diện Tích Mặt Cầu, Thể Tích Hình Cầu

Câu 3* (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Trong bài xích thơ, từ chân được dùng với nghĩa gốc và nghĩa chuyển làm cho những địa chỉ thú vị.

Luyện tập

Câu 1 (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Ba từ chỉ khung người người: mũi, đầu, tay.

- Mũi: Mũi kéo, mũi dao, mũi Cà Mau, mũi quân, mũi đất,...

- Đầu: đầu trang sách, đầu mối, đầu đường, đầu cầu, mở đầu lớp, đầu năm, ngồi đầu bàn, lần đầu, lá cờ đầu, ...

- Tay: tay súng giỏi, thương lượng tay ba, tay ghế, tay nghề, tay vịn ước thang, vào tay giặc, quyền hành vào tay, ...

Câu 2 (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Từ chỉ phần tử cây cối được chuyển nghĩa để cấu trúc từ chỉ thành phần cơ thể người:

- Cánh hoa => cánh tay

- đầu cuống lá => cuống phổi

- Bắp chuối => bắp chân

- quả quất => quả tim, trái thận

- Lá cam => lá gan, lá phổi

Câu 3 (trang 57 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. Chỉ sự vật chuyển thành chỉ hành động:

- cái cày --> cày ruộng

- Cây viết --> viết chữ

- xe pháo kéo --> kéo xe

b. Chỉ hành động chuyển thành chỉ solo vị:

- Nắm cơm --> một nắm cơm

- củi lại --> hai củi

- Gói bánh --> hai gói bánh

Câu 4* (trang 57 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. Người sáng tác đoạn trích nêu ra 2 nghĩa của tự bụng:

- Nghĩa 1: là phần tử cơ thể người hoặc động vật chứa ruột, dạ dày.

Xem thêm: Tiểu Luận Vì Sao Nhà Mạc Sụp Đổ Của Triều Lê Sơ, Mạc Mậu Hợp Là Ai

- Nghĩa 2: là hình tượng của ý nghĩ về sâu kín, không biểu lộ ra, so với người, vấn đề nói chung.