Unit 9 Lớp 9: Speak

     

Trước cơn bão các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì? Phần sau để giúp bạn học chuyển ra các việc cần chuẩn bị trước một cơn lốc lớn, và thực hành thực tế hỏi và vấn đáp các thắc mắc liên quan với các bạn học. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9: speak

*

SPEAK – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

a) kiểm tra (x) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh vệt (x) vào phần lớn sự sẵn sàng mà chúng ta nghĩ là buộc phải làm trước một cơn bão.)

Giải:

x

Bying some canned food (Mua đồ ăn đóng hộp)

Painting the house (Sơn nhà)

Buying a dog (Mua một nhỏ chó)

x

Buying candles (Mua nến)

x

Buying matches (mua diêm)

Hiring some clip movies (Thuê một vài ba đĩa phim)

x

Filling all buckets with water (Lấp đầy nước vào các xô chậu)

x

Buying a ladder (Mua một cái thang)

Washing your blankets (Giặt chăn)

x

Fixing the leak in the roof (Sửa những chỗ bị thủng trên mái nhà)

x

Tying the roof to the ground with pegs & ropes (Giữ căn hộ chắc chắc chắn với mặt khu đất với cọc với dây thừng)

Inviting some friends over for a dinner (Mời một vài ba người chúng ta đến bữa tối)

x

Checking all the window and door latches (Kiểm tra các chốt hành lang cửa số và cửa nhà)

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant to buy find bởi vì for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. (Bây giờ thực hành với một các bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và đề nghị làm để sẵn sàng trước cơn bão: phân tích và lý giải tại sao. Những ý vào khung hoàn toàn có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available. (Siêu thị tạm dừng hoạt động và món ăn sẽ không tồn tại sẵn)

There may be a nguồn cut. (Có thể mất điện)

The water pipes may be damaged by the typhoon. (Đường ống nước có thể bị hủy diệt bởi cơn bão)

There must be strong wind blowing. (Sẽ có gió đơ mạnh)

Big trees may fall down. (Cây lớn hoàn toàn có thể đổ)

It will be raining hard (Trời vẫn mưa khôn xiết to)

Giải:

A:I think we should buy some canned food before a typhoon. (Tôi nghĩ họ nên mua đồ ăn đóng hộp trước cơn bão)B:Yes, I think so too/ I agree with you.

Xem thêm: Nhạc Việt Nam Racing Boy Mp3, Tải Bài Hát Việt Nam Racing Boy Mp3Xem thêm: Trao Đổi Khoáng Và Nitơ Ở Thực Vật, Trao Đổi Chất Khoáng Và Nitơ Ở Thực Vật

The market will be closed and no food will be available. (Tôi đồng ý. Hết sức thị tạm dừng hoạt động và đồ ăn sẽ không tồn tại sẵn.)A:I think we should buy a ladder. (Tôi nghĩ bọn họ nên mua một cái thang)B:Why? For what? (Tại sao?)A:Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. & we should tie up the roof lớn the ground since there must be strong wind. (Trong ngôi trường hợp chúng ta cần sửa mái nhà vị trời vẫn mưa vô cùng to. Và họ cũng nên buộc chặt căn hộ vào mặt khu đất vì sẽ có được gió đơ mạnh.)B:OK. Why don"t we buy some matches & candles for there may be a power cut. (Ok. Trên sao họ không cài đặt diêm với nến nhỉ vì có thể sẽ mất điện.)A:That"s my idea, too. & we should fill all buckets with water. (Đó cũng chính là ý của tôi. Và chúng ta nên đổ đầy nước những xô chậu.)B:That"s right because the water pipes may be damaged. (Đúng vậy vày đường ống nước có thể bị hỏng.)A:Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong. (Cuối cùng, tôi nghĩ bọn họ nên kiểm tra các chốt cửa vị gió sẽ tương đối mạnh.)B: Alright! (Đúng vậy)