Uống rượu luận anh hùng

     

Tào toá uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 “Tam Quốc diễn nghĩa”)

Trung Quốc / Lớp 10 » La tiệm TrungNội dungHuyền Đức<1> bấy giờ đồng hồ sợ túa nghi mình bao gồm mưu đồ gia dụng gì, bèn làm cho một vườn rau sống sau nhà, ngày ngày vun xới, tưới tắm để gia công cho túa khỏi ngờ.Quan, Trương thấy vậy hỏi rằng:- Anh không lưu tâm tới sự việc lớn thiên hạ, học tập làm chi cái câu hỏi của kẻ tiểu nhân<2> này?Huyền Đức nói:- hai em biết đâu ý anh!Hai người từ đó không dám nói gì nữa.Một hôm, quan tiền Vũ, Trương Phi cùng đi chơi vắng, Huyền Đức sẽ lom khom tưới rau, đột thấy hứa Chử cùng Trương Liêu dẫn vài chục con người vào vườn, nói rằng:- thừa tướng sai chúng tôi đến mời sứ quân cho ngay phủ.Huyền Đức lag mình hỏi:- việc gì khẩn cấp thế, hai ông?Hứa Chử thưa:- ko rõ. Cửa hàng chúng tôi chỉ biết vâng lệnh đến mời.Huyền Đức theo hai tín đồ vào đậy yết loài kiến Tháo, tháo dỡ cười nói rằng:- Huyền Đức độ này ở nhà làm một việc lớn tưởng đấy nhỉ!Huyền Đức sợ tái mặt. Tháo di động Huyền Đức dắt vào vườn sau nhà, nói rằng:- Huyền Đức học làm vườn, cứng cáp không phải là 1 trong việc dễ dàng?Huyền Đức bấy giờ bắt đầu vững dạ, đáp rằng:- không có việc gì, có tác dụng để tiêu khiển kia thôi.Tháo nói:- Vừa rồi thấy trên cành mai đã bao gồm quả xanh, sực nhớ khi trước đi tấn công Trương Tú, đi đường không có nước, tướng tá sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ đồng hồ ta suy nghĩ được một kế, thay roi vờ trỏ nói rằng: Trước mặt có rừng mơ. Quân sĩ nghe thấy kể đến mơ, ai cũng ứa nước dãi, đỡ được khát nước. Nay bao gồm mơ thật, đề xuất hái xuống nhưng thưởng. Vả lại rượu thổi nấu vừa chín, vì vậy mời sứ quân mang đến tiểu đình uống rượu.Huyền Đức bấy tiếng trấn tĩnh lại được, theo cho tiểu đình, sẽ thấy bày mâm bát, thân bàn bày một đĩa mơ xanh, một bình rượu nóng.

Bạn đang xem: Uống rượu luận anh hùng


Hai người ngồi đối diện, nhà hàng ăn uống vui vẻ. Cơ hội rượu ngà ngà say, hốt nhiên thấy mây black mù mịt, trận mưa to chuẩn bị đến.Quân hầu trỏ lên trời, bẩm:- bao gồm vòi rồng lấy nước.Tháo với Huyền Đức cùng dựa vào lan can ngắm xem, tháo dỡ hỏi:- Sứ quân tất cả biết long nó biến đổi hoá vậy nào không?Huyền Đức nói:- Tôi chưa được tường.Tháo nói:- dragon thì thời điểm to, thời gian nhỏ, dịp bay, dịp nấp. Lúc to thì nổi mây phun mù; lúc nhỏ dại thì thu hình ẩn bóng; khi cất cánh ra thì lạng lách trong trời đất; khi ẩn thì núp ở bên dưới sóng. Nay vẫn mùa xuân, rồng gặp thời biến hóa hoá, cũng giống như người ta cơ hội đắc chí, tung hoành trong tứ bể. Dragon ví như anh hùng trong đời. Huyền Đức xưa nay đã đi khắp tư phương, bao nhiêu nhân vật đời nay, hẳn đã biết cả, xin thử nói cho nghe.Huyền Đức thưa:- Bị này bạn trần đôi mắt thịt, biết đâu được anh hùng.Tháo nói:- Huyền Đức tránh việc nhún mình quá!Huyền Đức nói:- Bị này được nhờ ơn thừa tướng có tác dụng quan trong triều, hero trong nhân gian thực không được biết.Tháo nói:- Đã đành chần chờ mặt nhưng cũng có thể có nghe giờ chứ?Huyền Đức nói:
- Viên Thuật sinh hoạt Hoài Nam, binh lương<3> nhiều, hoàn toàn có thể cho là anh hùng được chăng?Tháo cười nói:- Xương thô trong mả, chỉ ni mai là ta bắt được!Huyền Đức lại nói:- Anh Viên Thuật là Viên Thiệu sinh sống Hà Bắc, tư đời làm cho tam công, có rất nhiều đầy tớ cũ; hiện nay như nhỏ hổ dữ hùng cứ sinh hoạt Kí Châu; chân tay nhiều tay tài giỏi, có thể cho là anh hùng được chăng?Tháo lại cười cợt nói:- Viên Thiệu ngoài mặt mạnh bạo, vào bụng nhút nhát, say đắm mưu mẹo nhưng không quyết đoán, thao tác lớn lại lo đến bạn dạng thân, thấy lợi bé dại thì lại quên mình, không thể điện thoại tư vấn là nhân vật được.Huyền Đức lại nói:- có một người khét tiếng trong tám kẻ tuấn kiệt, uy danh khắp cả chín châu, là lưu Cảnh Thăng, hoàn toàn có thể cho là anh hùng được chăng?Tháo lại cười:- lưu giữ Biểu gồm hư danh nhưng không có thực tài, không hẳn anh hùng.Huyền Đức lại nói:- bao gồm một người, sức lực lao động đương khoẻ, cầm đầu xứ Giang Đông, là Tôn Bá Phù, hẳn là anh hùng?Tháo nói:- Tôn Sách nhờ danh tiếng của bố, không hẳn anh hùng.Huyền Đức nói:- lưu Quý Ngọc làm việc Ích Châu có phải là anh hùng không?Tháo nói:
- lưu Chương dù vậy tôn thất<4> nhưng mà chỉ như nhỏ chó giữ nhà, sao hotline là anh hùng được?Huyền Đức lại nói:- Như bọn Trương Tú, Trương Lỗ cùng Hàn Toại thì vậy nào?Tháo vỗ tay cười to:- đồng chí tiểu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm cho gì?Huyền Đức nói:- ngoài những người ấy ra, Bị thực không còn biết ai nữa.Tháo nói:- nhân vật là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, bao gồm tài bao trùm được cả vũ trụ, bao gồm chí nuốt cả trời đất kia.Huyền Đức bắt đầu hỏi:- Ai rất có thể xứng xứng danh như thế?Tháo rước tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:- anh hùng trong thiên hạ bây chừ chỉ bao gồm sứ quân cùng Tháo mà thôi.Huyền Đức nghe nói đơ nảy mình, bất giác thìa, đũa nắm ở tay rơi cả xuống đất. Đúng dịp ấy, trận mưa sắp đến, có một tiếng sấm rền vang. Huyền Đức ung dung cúi cong người xuống nhặt đũa và thìa, nói tảng rằng:- tởm thật! giờ đồng hồ sấm dữ quá!Tháo cười cợt hỏi rằng:- Trượng phu cũng hại sấm à?Huyền Đức nói:- Đức thánh ngày xưa gặp gỡ lúc sấm dữ gió khổng lồ cũng đổi sắc mặt, sao tôi lại ko sợ!Huyền Đức đã đậy đậy được hết việc mình đánh rơi cả thìa đũa lúc nghe Tháo call mình là anh hùng.Tháo thấy thế không nghi vấn gì Huyền Đức nữa.
<1> Huyền Đức: lưu lại Huyền Đức, tức lưu lại Bị.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Tẩy Băng Dính 2 Mặt Trên Tường Đơn Giản, Dễ Làm

<2> đái nhân: kẻ nhỏ tuổi nhen, kém hạ, đối lập với quân tử.<3> Binh lương: nô lệ và lương thực.

Xem thêm: Văn Mẫu Thuyết Minh Về Chợ Bến Thành : Dàn Ý & Bài Văn Mẫu Hay Nhất

<4> Tôn thất: chiếc họ đơn vị vua.
Đoạn này trích từ bỏ hồi 21, trước đoạn Hồi trống Cổ Thành (hồi 28). Khi đó, ba bạn bè Lưu, Quan, Trương vẫn nương náu trên đất Tào, nhẫn nhịn ngóng thời để ra đi mưu đồ dùng nghiệp lớn.Theo bạn dạng dịch của PHAN KẾ BÍNH, BÙI KỈ hiệu gắn thêm (Tam Quốc diễn nghĩa, NXB Phổ thông, Hà Nội, 1959)