Viết Sơ Đồ Lai 2 Cặp Tính Trạng

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

I. Cách thức giải:

- nhờ vào giả thiết đề bài, qui mong gen.

Bạn đang xem: Viết sơ đồ lai 2 cặp tính trạng

- từ KH của p -> xác minh KG của P.

- Lập sơ trang bị lai -> xác định KG của F -> KH của F.

II. Vấn đề minh họa:

Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao cùng hạt xoàn là 2 tính trội trọn vẹn so với thân thấp với hạt xanh. Hai cặp tính trạng độ cao và màu sắc hạt di truyền hòa bình với nhau. Hãy lập sơ đồ lai cho từng phép lai dưới đây:

Cây cao, hạt xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt vàng.Cây thân cao, hạt xoàn giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử xanh.

Giải:

Theo đề bài, ta bao gồm qui ước gen:

A: thân cao; a: thân thấp; B: phân tử vàng; b: hạt xanh.

a. Cây cao, phân tử xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt vàng.

- Sơ thứ lai 1:

P: (thân cao, phân tử xanh) AAbb x aaBB (thân thấp, phân tử vàng)

G: Ab aB

F1: AaBb -> toàn bộ đều thân cao, hạt vàng.

- Sơ đồ lai 2:

P: (thân cao, phân tử xanh) Aabb x aaBB (thân thấp, phân tử vàng)

G: Ab :ab aB

F1: AaBb : aaBb

+KG: 1AaBb : 1aaBb

+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1 thân thấp, hạt vàng.

Xem thêm: Đoạn Văn Nói Về Quê Hương - Viết Một Đoạn Văn Ngắn Tả Cảnh Quê Hương Em

- Sơ đồ gia dụng lai 3:

P: (thân cao, phân tử xanh) AAbb x aaBb (thân thấp, hạt vàng)

G: Ab ab : aB

F1: Aabb : AaBb

+KG: 1Aabb : 1aaBb

+KH: 1thân cao, phân tử xanh: 1 thân cao, phân tử vàng.

- Sơ trang bị lai 4:

P: (thân cao, phân tử xanh) Aabb x aaBb (thân thấp, hạt vàng)

G: Ab :ab aB : ab

F1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb

+KH: 1thân cao, phân tử vàng: 1thân cao, hạt xanh : 1 thân thấp, hạt tiến thưởng : 1 thân thấp, phân tử xanh.

b. Cây thân cao, hạt quà giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt xanh.

- Sơ thứ lai 1:

P: (thân cao, phân tử vàng) AABB x aabb (thân thấp, hạt xanh)

G: AB ab

F1: AaBb -> toàn bộ đều thân cao, hạt vàng.

- Sơ đồ dùng lai 2:

P: (thân cao, phân tử vàng) AaBB x aabb (thân thấp, phân tử xanh)

G: AB : aB ab

F1: AaBb : aaBb

+KG: 1AaBb : 1aaBb

+KH: 1thân cao, phân tử vàng: 1thân thấp, hạt vàng.

- Sơ đồ lai 3:

P: (thân cao, phân tử vàng) AABb x aabb (thân thấp, hạt xanh)

G: AB : Ab ab

F1: AaBb : Aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb

+KH: 1thân cao, phân tử vàng: 1thân cao, hạt xanh.

Xem thêm: Thomas Edison Thất Bại Bao Nhiêu Lần, Edison Và Hơn 10

- Sơ đồ lai 4:

P: (thân cao, phân tử vàng) AaBb x aabb (thân thấp, hạt xanh)

G: AB : Ab : aB : ab ab

F1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb

+KH: 1thân cao, phân tử vàng: 1thân cao, phân tử xanh : 1 thân thấp, hạt đá quý : 1 thân thấp, phân tử xanh.