Viết Về Sở Thích Của Bạn Bằng Tiếng Anh

     

Viết Về sở trường Bằng giờ Anh ngắn gọn ❤️️ 18 chủng loại Hay ✅ chia sẻ Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay chọn Lọc khiến cho bạn Đọc Học tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh

Chi tiết giải pháp viết đoạn văn viết về sở thích bằng giờ Anh sau đây với những câu hỏi gợi ý và cách trả lời về công ty đề sở trường của bản thân để giúp đỡ các em học sinh thực hiện tốt bài soát sổ viết của mình.

1. Biện pháp đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vị you enjoy it?/ What do you think about it?/ How bởi you feel about it?/ How do you like it?Why vì chưng you like/enjoy it?How long vày you think you will continue with your hobby?What vì you like doing?What sort of hobbies vị you have?What vì you get up lớn in your miễn phí time?

2. Cách gợi ý câu vấn đáp về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không lấy phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở trường Bằng tiếng Anh

Tham khảo hồ hết hướng dẫn viết về sở trường bằng tiếng Anh ví dụ trong đoạn phim dưới phía trên để luyện tập cho mình phương pháp viết giỏi nhất.


qmc-hn.com tặng bạn