Writing unit 9 lớp 11 trang 54

     

Writing a letter to lớn express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư phân bua sự bằng lòng (hoặc ko hài lòng).)

Task 1

Task 1.Bạn đang xem: Unit 9 lớp 11 writing Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh cha Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful lớn you.

Bạn đang xem: Writing unit 9 lớp 11 trang 54

(Làm câu hỏi với một các bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã được sử dụng một trong những dịch vụ Bưu điện Thanh Ba cung cấp (bạn đã học về bưu năng lượng điện này trong phần Reading). đàm luận về đông đảo điều mà hoàn toàn có thể làm cho bạn hài lòng (không hài lòng) với các dịch vụ có. Mọi ý tưởng dưới đây có thể hữu dụng cho hạn.)

- The opening hours of the post office - too late/too early... 

- The chất lượng of the equipment - good/bad/poor quality/needs repairing...

- The security conditions of the post office - good poor security condition/ no one to keep motorcycles or bicycles/pickpockets... 

- The attitude of the staff - polite/helpful/rude/arrogant

- The prices of the services - low/high/reasonable...

- The punctuality of delivery of letters và newspapers - always/never punctual/ sometimes late/ letters & newspapers are lost...

Phương pháp giải:

- Giờ xuất hiện bưu điện - vượt muộn/ quá sớm

- quality thiết bị - tốt/ tệ/ kém/ buộc phải sửa chữa

- Tình trạng an toàn của bưu điện - an ninh tốt/ không tồn tại người trông xe đạp điện hay xe pháo máy/ móc túi

- Thái độ nhân viên cấp dưới - định kỳ sự/ hay hỗ trợ / thô lỗ/ cọc cằn

- Giá thương mại & dịch vụ - thấp/ cao/ phù hợp lý

- thương mại dịch vụ giao thư với báo - luôn luôn đúng giờ/ chưa lúc nào đúng giờ/ thỉnh phảng phất muộn/ thư cùng báo bị mất

Lời giải đưa ra tiết:

- The opening hours of the post office:

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

- The chất lượng of the equipment:

Thanh cha Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

- The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh bố Post Office is not a good & security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

- The attitude of the staff:

The staff are always helpful and polite lớn the customers.

Tạm dịch: 

- Giờ xuất hiện của bưu điện:

Quá nhanh chóng khi đóng cửa lúc 9 giờ. Sẽ tốt hơn giả dụ bưu điện mở cửa đến 11 giờ tối để khách hàng hàng rất có thể truy cập vào dịch vụ.

- quality thiết bị:

- Điều kiện bình yên bưu điện:

Khu vực đậu xe pháo của Bưu điện Thanh Ba chưa hẳn là nơi tốt và an toàn. Khoác dù khu vực đậu xe pháo rộng, nhưng lại không có bảo vệ an ninh.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Trang 29 Chân Trời Sáng Tạo, Soạn Văn 6 Bài: Bánh Chưng, Bánh Giầy Tập 2

- cách biểu hiện của nhân viên:

Các nhân viên luôn hỗ trợ và lịch sự với khách hàng.

Task 2

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh bố Post Office has invited residents in the neighborhood to write letters to lớn him describing the unique of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task 1.

(Sau 1 năm hoạt động, người có quyền lực cao Bưu điện Thanh bố đã mời người dân trong khu phố viết thư đến ông ấy tế bào tả chất lượng của những dịch vụ nhưng mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng phương pháp sử dụng những phát minh mà bạn đã bàn bạc trong Task 1.)


*

Lời giải đưa ra tiết:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh bố Post Office for years và I am in response to lớn your hotline for customers lớn express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped và reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for a transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to lớn wait khổng lồ make their call. More interestingly, I am satisfied with the price of the services. Although the parking area is large, it has no security guards và I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to phản hồi on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access khổng lồ your services. I know that you and your staff have done so far for the development of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Yours faithfully,

Nguyen Le Ha

Tạm dịch: 

Kính thưa Ông,

Tôi đang sử dụng các dịch vụ vì chưng Bưu điện Thanh Ba cung cấp trong nhiều năm và tôi đáp lại lời lôi kéo của ông so với khách hàng thể hiện sự chuộng hoặc ko hài lòng của mình đối với thương mại & dịch vụ bưu điện. Y như nhiều quý khách hàng khác, tôi thấy bưu điện của ông là một địa chỉ được trang bị xuất sắc và đáng tin cậy.

Xem thêm: Xe Đạp Thể Thao Cũ Hải Phòng, Bán Xe Đạp Địa Hình, Xe Đạp Đua

Và điểm sau cùng tôi muốn phản hồi là tiếng mở của bưu điện. Tôi nghĩ rằng sẽ xuất sắc hơn giả dụ bưu điện mở cửa đến 11 giờ về tối để khách hàng hàng hoàn toàn có thể tiếp cận nhiều hơn đến những dịch vụ của ông. Tôi biết rằng ông và nhân viên cấp dưới của ông vẫn luôn thao tác vì sự trở nên tân tiến của bưu điện.